De Grootste Theorie Cursus

Aktualności
Strona główna > Aktualności> System Transmisji Sygna????w Alarmowych

System Transmisji Sygna????w Alarmowych

2008.05.11

Nasza firma przy wsp????pracy in??ynier??w telekomunikacji, wysokiej klasy specjalist??w informatyki, programist??w, konstruktor??w i projektant??w z dniem 01 czerwca 2006 odda??a do u??ytku komercyjnego SYSTEM TRANSMISJI SYGNA???W ALARMOWYCH

ofert? kierujemy do AGENCJI OCHRONY, kt??rych obszar dzia??ania i monitorowania obiekt??w chronionych dotyczy wojew??dztw: mazowieckiego, ma??opolskiego, ??l?skiego, pomorskiego (Gda??sk, Gdynia, Malbork, Elbl?g, Pruszcz Gda??ski, Tczew...), Lublin i okolice, Wroc??aw i okolice, Cz?stochowa.

?????. ochrona mienia naszych Klient??w zas??uguje na dobre rozwi?zania ?????.


 

 

Zobacz te?? ................................... www.synetra.pl

 mapa zasi?gowa (aktualizacja 05.2008)

powrót