De Grootste Theorie Cursus

Nowości
Strona główna > Nowości> Odbiornik radiowy z wyj??ciem WIEGAND typ ORW

Odbiornik radiowy z wyj??ciem WIEGAND typ ORW

2015.04.28

 

Odbiornik ORW wsp????pracuje z sterownikami posiadaj?cymi obs??ug? protoko??u WIEGAND 26 (np.ACCO-KP-WG prod. SATEL) lub WIEGAND 34 (np. seria PR402 prod. ROGER).

NRP -102

DANE TECHNICZNE

 

Znamionowenapi?cie zasilania                                      12VDC

Dopuszczalnenapi?cie zasilania                                   9-15VDC

Rodzajmodu??u odbiorczego                                          superheterodyna

Czu??o???odbiornika                                                       -115dBm

Cz?stotliwo???pracy                                                     433,92MHz

Transmisjaradiowa                                                       kodzmienny KeeLoq firmy Microchip Technology

Pob??rpr?du:                                                                50mA

Temperaturowyzakres pracy sterownika                         -20oC   +40oC

Protok????wyj??ciowy                                                       WIEGAND26lub WIEGAND34

Wymiary                                                                     99x58x33mm  

Wsp????praca                                                                 dowolny nadajnik Gorke Electronic (wersja ORW/GE-1) lub dowolny nadajnik pracuj?cy nacz?stotliwo??ci 433,92MHz z kodowaniem zmiennym keeloq z modulacj? AM (wersjaORW/ALL-1)TABELA ZASIĘGOWA
200 metr??w - piloty PUK 101, PUK 102, PUK 104, PUK 112-1, PUK 112-2 
400 metr??w - przycisk hermetyczny PNH 201 
600 metr??w - pilot PUK 303 
1000 metr??w - piloty RNB 101, RNB 101S, nadajnik stacjonarny NRP 102 
Podawane zasi?gi dotycz? przestrzeni otwartej (bez przeszk??d, kiedy odbiornik i pilot “si? widz?”). Je??eli pomi?dzy 
odbiornikiem a nadajnikiem znajduj? si? przeszkody, nale??y przewidzie? zmniejszenie zasi?gu pracy odpowiednio dla: 
drewna i gipsu o 5-20%, ceg??y o 20-40 %, betonu zbrojonego o 40 - 80%. Przy du??ej ilo??ci przeszk??d zalecamy 
stosowanie retransmiter??w lub pilot??w du??ej mocy. Przy przeszkodach metalowych stosowanie system??w radiowych nie 
jest zalecane.  


powrót